Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Vũ Quang năm 2011.

Đăng ngày 27-01-2011 00:00

. . . . .
Tin cùng chuyên mục