Cà phê Doanh nhân – diễn đàn kết nối, chia sẻ thông tin

Đăng ngày 28-03-2022 13:59

Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh vừa tổ chức Chương trình Cà phê Doanh nhân – Kết nối, xúc tiến, giao thương tại số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp kết nối, chia sẻ thông tin.

. . . . .