Formosa hoàn thành trên 80% hạng mục dập ướt sang dập khô

Đăng ngày 30-10-2018 07:40

Đến thời điểm này, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã hoàn thành trên 80% khối lượng của hạng mục dập ướt sang dập khô - hạng mục cuối cùng của 53 lỗi vi phạm mà công ty phải khắc phục.

. . . . .