Hà Tĩnh bảo đảm đủ hàng hóa, lên kịch bản “5 cấp độ” cung ứng

Đăng ngày 12-05-2021 08:58

Các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

. . . . .