Hà Tĩnh có 6.697 doanh nghiệp, đơn vị SXKD đang hoạt động

Đăng ngày 06-10-2018 07:12

Theo Sở kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 5/10/2018, Hà Tĩnh có 6.697 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh đang hoạt động (bằng 98,7% so với cùng kỳ).

. . . . .