Hải quan Hà Tĩnh thí điểm triển khai nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

Đăng ngày 16-09-2019 14:58

Kể từ ngày 15/9, Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ thí điểm triển khai chương trình nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp nhờ cơ quan hải quan ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế (Chương trình doanh nghiệp nhờ thu).

. . . . .