Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Chứng nhận hợp quy của đá ốp lát tự nhiên Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Doanh nghiệp chúng tôi nằm trong khu chế xuất, chuyên gia công, sản xuất đá ốp lát xây dựng. Vừa qua, chúng tôi có nhập một lô hàng đá ốp lát tự nhiên để gia công và bán vào nội địa. Vì lô hàng là đá ốp lát thành phẩm dạng tấm, doanh nghiệp chỉ gia công cắt, vạt cạnh theo chi tiết bản vẽ và mục đích lô hàng nhằm bán vào thị trường nội địa nên doanh nghiệp đã xin chứng nhận hợp quy ngay từ lúc nhập khẩu từ nước ngoài về. Vậy sau khi gia công (cắt, vạt cạnh theo chi tiết bản vẽ), khi bán ra thị trường nội địa, doanh nghiệp hoặc khách hàng nội địa có cần phải làm chứng nhận hợp quy lần nữa hay không? Rất mong nhận được hướng dẫn từ quý cơ quan. Trân trọng cảm ơn.
Người hỏi: Nguyễn Khánh Linh ( 15/06/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo trình bày của doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu hàng hóa đá ốp... Ngày trả lời: 15/06/2018

Sở Xây dựng trả lời như sau:

Theo trình bày của doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu hàng hóa đá ốp lát tự nhiên (hàng hóa thành phẩm dạng tấm) để gia công (cắt, vạt cạnh theo chi tiết bản vẽ) bán cho thị trường trong nước. Đồng thời, doanh nghiệp đã thực hiện chứng nhận hợp quy hàng hóa nêu trên khi nhập khẩu.

Hàng hóa đá ốp lát tự nhiên là hàng hóa VLXD thuộc nhóm 2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD, mã số QCVN 16:2017/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng. Theo QCVN 16:2017/BXD, hàng hóa đá ốp lát tự nhiên kiểm soát 02 chỉ tiêu kỹ thuật là độ bền uốn và độ chịu mài mòn với quy cách mẫu thử là 05 mẫu kích thước (100 x 200) mm.

Việc gia công cắt, vạt cạnh hàng hóa đá ốp lát tự nhiên không làm thay đổi các chỉ tiêu chất lượng nêu trên. Do đó, doanh nghiệp không phải thực hiện chứng nhận hợp quy lại, nếu trước đó đã thực hiện chứng nhận hợp quy đối với lô hàng hóa đá ốp lát thành phẩm dạng tấm theo quy định và việc gia công không làm thay đổi bản chất, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa.

Tuy nhiên, doanh nghiệp lưu ý:

Hàng hóa đá ốp lát tự nhiên khi lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình xây dựng phải có công bố tiêu chuẩn áp dụng của đơn vị sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu, có chứng nhận hợp quy của tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định, công bố hợp quy của đơn vị sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định Điều 34 – Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Khoản 2 Điều 33 - Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý VLXD;  Điều 24 – Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Khoản 1.3.3 Phần 1 - QCVN 16:2017/BXD.

Sở Xây dựng


Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc