Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Chi phí thuê xe du lịch cá nhân Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Xin chào Anh/Chị! Cty tôi có thuê 01 xe du lịch 7 chỗ của cá nhân để đưa đón phó giám đốc đi giao dịch ký hợp đồng và công tác ở tỉnh. Xin cho hỏi: 1/ Cty tôi chỉ có hợp đồng thuê và thanh toán cho cá nhân bằng tiền mặt hàng tháng, có lưu trữ CMND của cá nhân cho thuê xe. Vậy cty tôi có được tính vào chi phí hợp lý không? 2/ Trường hợp không được thì xin hướng dẫn cho chúng tôi biết làm cách nào để khoản chi phí này được hợp lý. Xin hướng dẫn rõ và cụ thể để cty chúng tôi không phải bị thiệt. Cty chúng tôi phải yêu cầu cá nhân cho thuê cung cấp những chứng từ gì thì cũng xin được hướng dẫn rõ vì bản thân cá nhân cho thuê xe không phải là người kinh doanh, chỉ là cá nhân có xe cho thuê để kiếm thêm thu nhập mà thôi.
Người hỏi: Phan văn Thuận ( 23/05/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Căn cứ Khoản 2.5, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về... Ngày trả lời: 23/05/2018

Căn cứ Khoản 2.5, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2015):
“Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:
- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.
- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.
- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân”. 
Trường hợp Công ty thuê ôtô 7 chỗ của cá nhân phục vụ cho họat động sản xuất kinh doanh thì tùy theo từng trường hợp cụ thể hồ sơ chứng từ để làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thực hiện theo hướng dẫn trên.
Trân trọng.


Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc