Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Chi phí sữa chữa văn phòng Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Kính gửi : Cục Thuế Tp.HCM Công ty chúng tôi thuê nhà của cá nhân để làm văn phòng công ty ( có ký hợp đồng thuê nhà với cá nhân - hợp đồng không có công chứng). Trong quá trình hoạt động công ty có mua nguyên vật liệu để sửa chữa và gia cố lại văn phòng như : lát lại nền nhà , làm gác , ngăn phòng ...... ( Tổng giá trị sửa chữa khoảng 1tỷ đồng ). Toàn bộ chi phí đó kế toán tập hợp vào chi phí xây dựng sửa chữa văn phòng nhà xưởng và kết chuyển sang tài khoản 211 ( tài sản cố định ) để trích khấu hao. Vì kinh doanh không đạt hiệu quả nên công ty quyết định giải thể, nhưng toàn bộ chi phí sửa chữa nêu trên chưa khấu hao hết . Vậy chúng tôi có phải xuất hóa đơn thanh lý phần giá trị còn lại chưa khấu hao hết không ? Thu nhập từ việc xuất hóa đơn cho nội dung trên chịu thuế suất là bao nhiệu ? ( Thực tế chúng tôi phải giao lại toàn bộ nhà bao gồm toàn bộ chi phí sửa chữa cho chủ nhà mà không thu được đồng nào ). Mong Cục Thuế sớm trả lời cho chúng tôi thực hiện . Chúng tôi xin chân thành cảm ơn
Người hỏi: Phan Xuân Bằng ( 28/05/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Kính gửi Công ty! Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí sữa chữa nhà (nhà thuê của cá nhân) để... Ngày trả lời: 28/05/2018

Kính gửi Công ty!
Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí sữa chữa nhà (nhà thuê của cá nhân) để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (không tính vào nguyên giá TSCĐ để thực hiện trích khấu hao). Tuy nhiên, theo trình bày sau khi thực hiện sửa chữa Công ty không tiếp tục thuê nên trả nhà cho cá nhân (bao gồm cả chi phíđã sửa chữa) thì về nguyên tắc Công ty phải lập hóa đơn GTGT (thuế suất 10%) và kê khai, nộp thuế theo quy định.
Cụ thể đề nghị Công ty có văn bản kèm hợp đồng, bản thanh lý hợp đồng và các hồ sơ liên quan gửi cô quan thuế quản lý trực tiếp để có cơ sở trả lời.
Kính chào!

 


Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc