Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Thuế Môn Bài Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Tôi đăng ký thành lập doanh nghiệp để hoạt động từ 01/2017 nên đã nộp hồ sơ vào ngày 27/12/2016 và được sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/12/2016 đến ngày 03/01/2017 tôi mới nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Xin hỏi: - Do tôi có nêu trong đơn là hoạt động từ 01/2017 nhưng vẫn được cấp giấy phép kinh doanh 29/12/2016. Tôi có phải nộp thuế môn bài nửa năm 2016 không? chỉ có hai ngày là hết năm vậy tôi có được miễn/giảm thuế môn bài 2016 không?
Người hỏi: Trần Hương Linh ( 28/05/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Căn cứ Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định... Ngày trả lời: 28/05/2018

Căn cứ Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài; 
Căn cứ Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002;
Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế;
Căn cứ Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về lệ phí môn bài (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017);
Trường hợp Công ty được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp từ ngày 29/12/2016 thì Công ty phải nộp thuế môn bài kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho năm 2016 (06 tháng cuối năm) theo quy định. Năm 2017 Công ty thực hiện nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Thông tư số 302/2016/TT-BTC.


Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc