Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Chi quỹ ủng hộ người nghèo Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP tổ chức phiên chợ tại các quận có các chi phí khác sinh như : 1/ Chi ủng hộ quỹ vì người nghèo của quận , 2/ Chi hổ trợ cán bộ , công chức và người lao động khó khăn trên địa bàn quận 3/ Hổ trợ các đơn vị kiểm tra tại phiên chợ 4/ Chi phí bảo vệ , vệ sinh , an ninh trật tự , PCCC tại phiên chợ Tất cả các chi phí trên chỉ có biên nhận của Phòng kinh tế quận . Vậy Trung tâm có được hạch toán vào chi phí không và chi phí này được trừ tính thuế TNDN
Người hỏi: NguyễnThị Thảo ( 31/05/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Trường hợp Trung tâm có chi tài trợ, hỗ trợ cho: giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm... Ngày trả lời: 31/05/2018

Trường hợp Trung tâm có chi tài trợ, hỗ trợ cho: giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà cho người nghèo, nghiên cứu khoa học đúng đối tượng, đúng qui định, đầy đủ thủ tục theo khoản 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Các khoản chi như Trung tâm trình bày không đúng đối tượng nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Trân trọng.


Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc