Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Mua hàng từ cá nhân không kinh doanh Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Kính gửi: Quý cơ quan. Xin cảm ơn Quý cơ quan đã trả lời, nay chúng tôi muốn hỏi thêm là: Tại Khoản 1 Điều 23 Thông tư 78: Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 08 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi. Như vậy, Trường hợp chúng tôi mua hàng lập bảng kê của cá nhân không kinh doanh từ tháng 01/2014, thì chi phí này có được tính là chi phí được trừ không. Rất mong nhận được trả lời từ Quý cơ quan. Xin cảm ơn.
Người hỏi: Dương Xuân Sơn ( 01/06/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Kính gửi Công ty! Căn cứ Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ... Ngày trả lời: 01/06/2018

Kính gửi Công ty!
Căn cứ Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN);
Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt bán ra; mua tài sản, đồ dùng của cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra thì Công ty được lập bảng kê 01/TNDN để làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trân trọng!


Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc