Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

giải thể doanh nghiệp Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Công ty Việt Mỹ Úc thành lập vào tháng 8 năm 2014, sau khi thành lập công ty kinh doanh không hiệu quả nên tới tháng 8/2015 công ty đã tạm ngừng hoạt động 1 năm và đến tháng 9/2016 công ty quyết định giải thể. Hiện tại công ty đã nộp hồ sơ quyết toán trước khi giải thể lên Chi cục Thuế nhưng chưa được giải quyết và không có quy định nào về thời gian cơ quan thuế giải quyết thủ tục giải thể cho công ty vì vậy có khi việc chờ cơ quan thuế giải quyết kéo dài hơn 1 năm. Kính mong Văn phòng Chính phủ xem xét lại để có một quy định cụ thể về thời gian xử lý hồ sơ quyết toán trong trường hợp giải thể. Công ty xin chân thành cảm ơn
Người hỏi: Công ty Việt Mỹ ( 03/01/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 03/01/2019
Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc