Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

giải ngân Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Công ty đề nghị được khoanh nợ xấu để giải ngân gói nông nghiệp công nghệ cao cho chuỗi dự án Khu trang trại chăn nuôi bò Úc; sản xuất phân hữu cơ vi sinh và trồng cây dược liệu xuất khẩu.
Người hỏi: Phan Thùy Lan ( 28/03/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 28/03/2019
Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc