Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Thuế Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu thép (Công ty cổ phần thương mại Citicom, Công ty TNHH IPC, Công ty cổ phần Kim khí quốc tế Việt Nhật, Công ty TNHH Kết cấu thép 568) kiến nghị việc cùng một mặt hàng thép nhưng có mức thuế suất khác nhau.
Người hỏi: Đặng Văn Lân ( 01/04/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 01/04/2019
Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc