Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Cấp bản sao trích lục hộ tịch Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Cho tôi hỏi thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc và cấp bản sao trích lục hộ tịch có phải là 1 thủ tục hay không? Nếu không phải thì cấp bản sao trích lục hộ tịch là gì?
Người hỏi: Hương ( 08/10/2017)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Cơ quan ABC Ngày trả lời: 08/10/2017

Chào bà, cảm ơn bà đã gửi câu hỏi cho chúng tôi,

Về câu hỏi này chúng tôi xin trả lời như sau:

 

Tại Khoản 9, Điều 4, Luật Hộ tịch giải thích về Trích lục hộ tịch như sau:

 

Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

 

Tại khoản 1, Điều 2, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ giải thích về Cấp bản sao từ sổ gốc như sau:

“Cấp bản sao từ sổ gốc” là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

 

Căn cứ vào nội dung trên thì thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc và cấp bản sao trích lục hộ tịch là hai thủ tục khác nhau. Trong đó, Cấp bản sao trích lục hộ tịch là bao gồm trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính. Còn cấp bản sao từ sổ gốc là căn cứ vào sổ gốc các cơ quan quản lý, tổ chức đang quản lý sổ gốc cấp bản sao với nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

 

Mời bà tham khảo thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch; và thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc được đăng tải trong mục Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.


Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc