Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Hỗ trợ công nghệ thông tin làm việc tại bệnh viện Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Tôi đã có tên trong danh sách được hưởng hỗ trợ hàng tháng về CNTT,VT liên sở thống nhất phê duyệt (số 2258/ STTTT - CNTT ngày 30/11/2016 V/v : phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn CNTT và viễn thông đc hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng năm 2016). Nhưng đơn vị tôi làm hiện nay vẫn chưa cho tôi được hưởng phụ cấp hàng tháng? Vậy tôi phải làm thế nào?
Người hỏi: Nguyễn Phương Thảo ( 08/10/2017)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Cơ quan PUKK Ngày trả lời: 08/10/2017

Chào bà, cảm ơn bà đã gửi câu hỏi cho Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Về câu hỏi này, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh xin trả lời như sau:

Tại Điều 6, Quyết định số ../2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh (sửa đổi tại Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016) quy định:

Điều 6. Lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí

1. Hàng năm, căn cứ vào danh sách người làm chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông được liên Sở Thông tin và Truyền thông - Nội vụ phê duyệt, các đơn vị lập và tổng hợp dự toán hàng năm của đơn vị theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của quy định này, gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp theo quy định vào thời điểm xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm sau.

2. Căn cứ dự toán thu chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao hàng năm, việc lập, thẩm tra dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí của các đơn vị được thực hiện theo đúng luật ngân sách nhà nước và các qui định hiện hành về sử dụng kinh phí chi hành chính sự nghiệp và kinh phí chi từ nguồn thu Ban quản lý dự án.

Căn cứ vào quy định trên, cùng với thông tin bà cung cấp thì đơn vị bà đã có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt danh sách cán bộ chuyên môn CNTT được hưởng chế độ theo Quy định và đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại bà chưa nhận được tiền hỗ trợ hàng tháng từ đơn vị, ông vui lòng liên hệ bộ phận Kế toán tài chính thuộc Đơn vị bà đang công tác để được cung cấp thông tin.

 

Đồng thời, để được cung cấp thêm thông tin bà vui lòng liên hệ đến:

Phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và truyền thông Hà Tĩnh

Địa chỉ: 66 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh

Điện thoại: 0916334566.


Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc