Hơn 2.500 tỷ đồng cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đăng ngày 29-03-2019 10:23

Từ đầu năm đến nay, dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 2.500 tỷ đồng, chiếm hơn 12% tổng dư nợ cho vay các lĩnh vực ưu tiên.

. . . . .