LuậtSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
59/2020/QH14 17/06/2020 Luật Doanh nghiệp năm 2020