Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

  • Tranh chấp đầu tư Tranh chấp liên quan đến đầu tư thì Tòa án là cơ quan duy nhất giải quyết có phải không? Có 1 Trả lời Người hỏi: Trần Hậu (01/06/2023)
  • Thủ tục mở tiệm bảo hành, bảo dưỡng ô tô Tôi muốn mở tiệm bảo dưỡng ô tô tại địa phương mình sinh sống. Vậy cho tôi hỏi: Điều kiện cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô? Có 1 Trả lời Người hỏi: Trương Minh Tuấn (08/05/2023)
  • Chế độ tiền lương trong thời kỳ dịch bệnh Do dịch bệnh do Covid, Công ty muốn cho nhân viên tạm dừng nghỉ việc. Xin hỏi quy định về tiền lương, chế độ trả cho người lao động trong thời gian trên được quy định thế nào? Có 1 Trả lời Người hỏi: Lê Công Định (04/05/2023)
  • Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu Xin hỏi về Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)? Có 1 Trả lời Người hỏi: Lê Thị Hương (25/04/2023)
  • Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở Xin hỏi về Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ thuộc nhóm B, C? Có 1 Trả lời Người hỏi: Dương Anh Đức (24/04/2023)
  • Sản xuất con dấu Cơ sở khắc dấu của tôi đã được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để sản xuất con dấu, vậy tôi có được phép sản xuất con dấu có hình quốc huy hay không? Có 1 Trả lời Người hỏi: Lê Mạnh Tuấn (21/04/2023)
  • Mua bán vật liệu nổ công nghiệp Doanh nghiệp của tôi có nhu cầu mua, bán vật liệu nổ công nghiệp vậy phải đáp ứng điều kiện gì? Có 1 Trả lời Người hỏi: Trần Duy Hưng (21/04/2023)
  • Thang lương, bảng lương Khi doanh nghiệp thực hiện gửi thang lương, bảng lương tới cơ quan quản lý nhà nước thì cơ quan này có phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp không? Có 1 Trả lời Người hỏi: Phan Tú Anh (17/04/2023)
[Trở về]
Tổng số 118 Câu hỏi / 6 trang