Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

  • Kinh doanh dịch vụ vũ trường Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường? Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thành Trung (21/04/2022)
  • Chế độ lương hưu Mẹ tôi đủ 55 tuổi và có quyết định nghỉ việc hưởng hưu trí. Nhưng thời gian trước đó đóng Bảo hiểm thất nghiệp của mẹ tôi chưa được hưởng lần nào, vậy mẹ tôi có vừa được hưởng hưu trí, vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Có 1 Trả lời Người hỏi: La Thu Sương (05/04/2022)
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh Tôi muốn thay đổi đăng ký doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên thì hồ sơ gồm những gì? Có 1 Trả lời Người hỏi: Hà Huy Phong (29/03/2022)
  • Quy định về độ tuổi lao động Người dưới 15 tuổi có thể tham gia lao động không? Nếu được thì việc sử dụng người lao động dưới 15 tuổi phải tuân theo những nguyên tắc gì? Có 1 Trả lời Người hỏi: Lê Hải Yến (28/03/2022)
  • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công Pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại? Có 1 Trả lời Người hỏi: Trương Quang Nam (28/03/2022)
  • Phí công đoàn đối với doanh nghiệp Doanh nghiệp có bắt buộc phải nộp kinh phí công đoàn không ? Có 1 Trả lời Người hỏi: Trương Thị May (22/03/2022)
  • Quy định về lưu giữ văn bằng của người lao động Sau khi ra trường tôi có làm tại 1 công ty. Công ty giữ bằng tốt nghiệp đại học bản chính của tôi. Vậy cho tôi hỏi công ty có được giữ bằng tốt nghiệp của người lao động không ? Có 1 Trả lời Người hỏi: Trần Duy Tuấn (22/03/2022)
  • Đối tượng không được phép thành lập Doanh nghiệp Những ai không được phép thành lập doanh nghiệp theo quy đinh hiện hành Có 1 Trả lời Người hỏi: Trần Văn Tuấn (20/05/2021)
[Trở về]
Tổng số 80 Câu hỏi / 4 trang