Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

  • Vợ là người nước ngoài có được mua BHYT theo hộ gia đình? Gia đình tôi (bao gồm bố mẹ ruột của tôi) đã mua thẻ BHYT. Còn Vợ tôi là người nước ngoài, mới đến Việt Nam, muốn mua BHYT tại Việt Nam. Vậy, vợ tôi phải đóng tiền mua BHYT như thế nào? Có 1 Trả lời Người hỏi: Thái Đình Vinh (30/01/2024)
  • Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, xác định chỉ số giá thế nào? Công ty tôi ký hợp đồng thi công xây dựng công trình, hình thức điều chỉnh giá theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD. Trong Phụ lục Thông tư số 07/2016/TT-BXD hướng dẫn, các chỉ số giá Ln, En, Mn... là chỉ số giá hoặc giá hiện hành (tại thời điểm điều chỉnh) tương ứng với mỗi loại chi phí (vật tư, nhân... Có 1 Trả lời Người hỏi: Trần Đức Mùi (30/01/2024)
  • Căn cứ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bố tôi muốn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất diện tích khoảng 500 m2. Tuy nhiên khi làm thủ tục, ông nhận được thông tin chỉ cho phép cấp sổ với diện tích tối đa 120 m2. Vậy như vậy có đúng với quy định pháp luật không? Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Văn Sơn (22/01/2024)
  • Thủ tục giải thể hay phá sản và trình tự thủ tục ra sao? Công ty tôi là công ty cổ phần, trong đợt họp đại hội đồng cổ đông vừa qua, công ty tôi muốn chấm dứt doạt động của công ty, vì vậy công ty muốn làm thủ tục giải thể hoặc tuyên bố phá sản? công ty tôi nên làm thủ tục giải thể hay phá sản và trình tự thủ tục ra sao? Có 1 Trả lời Người hỏi: Lê Anh Tuấn (16/01/2024)
  • Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ Tôi muốn đứng ra mở một trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh để dạy cho trẻ em. Tôi đã thành lập công ty TNHH và cũng đã đăng ký địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, qua tìm hiểu mình để có thể tổ chức dạy học thì mình còn phải xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ nữa và điều kiện thành lập khá phức... Có 1 Trả lời Người hỏi: Hà Thu Hương (16/01/2024)
  • Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đối với nhà thầu liên danh Tôi được giao quản lý dự án đầu tư mua sắm thiết bị. Đơn vị trúng thầu gói thầu xây lắp là đơn vị liên danh, tổng số tiền tạm ứng là 2,5 tỷ đồng (đơn vị A tạm ứng 1,7 tỷ đồng; đơn vị B tạm ứng 800 triệu đồng). Vậy theo Điểm a Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, đơn vị B có giá trị bảo... Có 1 Trả lời Người hỏi: Trương Quốc Đạt (08/01/2024)
  • Chi trả thu nhập tăng thêm thế nào? Tôi là viên chức tại 1 trung tâm trực thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp (thuộc nhóm 3, tự đảm bảo chi thường xuyên từ 10% đến dưới 30%). Theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 1 Điều 10 Thông tư 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, đơn vị tôi làm được tạm trích quỹ bổ sung thu nhập hàng quý. Do đó, hàng quý đơn... Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thị Anh Đào (05/01/2024)
  • Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ là gì? Có 1 Trả lời Người hỏi: Trần Đình Anh (03/01/2024)
[Trở về]
Tổng số 171 Câu hỏi / 9 trang