Nghị quyếtSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
50/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh
Số 49/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020
88/2014/NQ-HĐND 15/07/2014 Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn