Nghị quyếtSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
214/2020/NQ-HĐND 20/07/2020 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19
NQ-91-2018-HDND 18/07/2018 Nghị quyết về Một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tình Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
87/2018/NQ-HDND 18/07/2018 Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
50/NQ-HĐND 15/07/2017 Nghị quyết về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh
Số 49/NQ-HĐND 15/07/2017 Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020
88/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn