Quyết địnhSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 08/2014/QĐ-UBND 03/03/2014 Quyết định về việc quy định thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh hà Tĩnh
71/2013/NQ-HĐND 18/12/2013 Nghị quyết về việc ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh
73/2013/NQ-HĐND 18/12/2013 Nghị quyết phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
1477/QĐ-UBND 23/05/2013 Quyết định phê duyệt
03//2013/QĐ-UBND 17/01/2013 Quyết định Ban hành Quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
853/QĐ-UBND 27/03/2012 Về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020ển đến năm 2020;
285/QĐ-UBND 27/01/2011 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Vũ Quang năm 2011.
284/QĐ-UBND 27/01/2011 Về chính sách hổ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhân thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020
15/2007/QĐ-UBND 27/04/2007 Về việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý
  ... 1 2 3 4 5 6 ...