Văn bản trợ giúp pháp lýSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
285/QĐ-UBND 27/01/2011 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Vũ Quang năm 2011.
284/QĐ-UBND 27/01/2011 Về chính sách hổ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhân thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020
15/2007/QĐ-UBND 27/04/2007 Về việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý
150/2020/NĐ-CP 01/01/1970 Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
  ... 3 4 5 6 7 8 9 ...