12/12 nhóm hàng bán lẻ của Hà Tĩnh tăng trưởng so với cùng kỳ

Đăng ngày 07-11-2022 08:15

Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh 10 tháng năm 2022 đạt hơn 42.863 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, cả 12/12 nhóm hàng bán lẻ đều có chỉ số tăng trưởng.

. . . . .