Văn hóa - Xã hội

  • Phát triển du lich Chúng tôi nhận thấy sự nỗ lực để phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh ta trong những năm qua chưa thành công như tập trung phát triển NTM. Hiện nay Hà Tĩnh nằm trong những tỉnh đi đầu về NTM song du lịch Hà Tĩnh chưa có điểm nổi bật. Có 1 Trả lời Người hỏi: Lê Hải (08/03/2023)
  • Tuyển dụng nhân sự Vấn đề nhân sự trong ngành du lịch hiện nay là một bài toán khó với hệ thống doanh nghiệp du lịch. Việc tuyển dụng nhân sự vào làm hết sức khó khăn vì thời gian bệnh dịch kéo dài, nhân sự trong ngành du lịch đã chuyển hướng sang các ngành nghề khác. Việc liên kết với các trường dạy nghề gần như... Có 1 Trả lời Người hỏi: Phạm Thị Phúc (08/03/2023)
[Trở về]
Tổng số 174 Câu hỏi / 9 trang