Hợp đồng

  • Có được ký hợp đồng làm thêm trong thời gian nghỉ chờ hưu? Tôi đã có quyết định nghỉ việc chờ nghỉ hưu một năm. Vậy trong thời gian nghỉ chờ hưu, tôi có được ký hợp đồng lao động làm thêm với các doanh nghiệp không? Có 1 Trả lời Người hỏi: Ngô Viết Dũng (13/11/2023)
  • Tiền lương Xin hỏi công ty TNHH 100% vốn chủ sở hữu nhà nước khi trả lương cho người quản lý công ty theo phụ lục II, Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ, ngoài khoản lương cơ bản theo phụ lục II này người quản lý công ty TNHH 100% vốn nhà nước có còn được trả thêm khoản phụ cấp khu vực công ty đứng... Có 1 Trả lời Người hỏi: Dương Văn Toàn (28/02/2019)
  • Sa thải lao động Người lao động không hoàn thành công việc đã thỏa thuận thì có thể bị sa thải. Có 1 Trả lời Người hỏi: Võ xuân Thành (27/09/2018)
  • Hợp đồng lao động Kính gửi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Cty có vướng mắc như sau: Cty ký hợp đồng đầu tiên với người lao động (NLĐ) là hợp đồng đào tạo 02 tháng, sau đó tiếp tục ký hợp đồng lao động 1 năm. Đến nay hợp đồng lao động 1 năm này đã đáo hạn và tiếp tục ký hợp đồng mới cho NLĐ. Vậy hợp đồng... Có 1 Trả lời Người hỏi: Bùi Quang Khải (28/06/2018)
  • Phụ trách an toàn vệ sinh lao động của công ty là người nước ngoài Theo khoản 4, Điều 2 Luật an toàn vệ sinh lao động quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là đối tượng áp dụng của Luật. Do đó, trường hợp người lao động nước ngoài phụ trách an toàn vệ sinh lao động tại công ty là đối tượng điều chỉnh của Luật an toàn vệ sinh lao động số... Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Xuân Hải (30/05/2018)
  • Thủ tục thay đổi chủ sở hữu của hộ kinh doanh cá thể Em muốn được tư vấn, vừa rồi trong tháng tư em có góp vốn với chị dâu em thuê đất và xây dựng mở quán nhậu, tổng vốn đầu tư xây dựng là 260 triệu và vốn lưu động là 40 triệu, tổng cộng là 300 triệu. Trong đó em góp 200 triệu, chị dâu em 100 triệu. Nhưng em chưa làm thỏa thuận gì hết, vừa rồi chị... Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thúy Hà (10/10/2017)
[Trở về]
Tổng số 174 Câu hỏi / 9 trang