15 triệu USD xây dựng Nhà máy May Haivina Hồng Lĩnh

Đăng ngày 23-09-2018 14:34

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký Quyết định 2783/QĐ-UBND Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh tại Cụm Công nghiệp Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh).

. . . . .