180 doanh nghiệp Hà Tĩnh học cách sử dụng hóa đơn điện tử

Đăng ngày 30-12-2019 10:32

Để đẩy mạnh việc mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, sáng 26/12, Cục Thuế Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tập huấn cho 180 doanh nghiệp về các nội dung liên quan.

. . . . .