20 sản phẩm công nghiệp nông thôn Hà Tĩnh tham gia bình chọn khu vực miền Bắc

Đăng ngày 12-07-2020 16:01

Theo thông tin từ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương), 20 sản phẩm của Hà Tĩnh đã được lựa chọn tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực miền Bắc năm 2020.

. . . . .