200 doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư lĩnh vực gang thép tại Hà Tĩnh

Đăng ngày 13-03-2019 16:17

Thông tin từ Sở Công thương Hà Tĩnh, hội thảo “Kết nối doanh nghiệp đầu tư, cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu, sản phẩm của công nghiệp gang thép” sẽ diễn ra từ ngày 19 - 20/3/2019 tại TX Kỳ Anh, với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

. . . . .