24% doanh nghiệp Việt do phụ nữ làm chủ

Đăng ngày 22-12-2019 09:39

Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp cao nhất Đông Nam Á với 285.700 đơn vị.

. . . . .