9 tháng, kim ngạch xuất khẩu Hà TĨnh vượt 2,84% kế hoạch năm

Đăng ngày 13-10-2018 13:52

Hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh tiếp tục đột phá mạnh mẽ với kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt hơn 482,51 triệu USD, tăng 172,42% so với cùng kỳ và vượt 2,84% kế hoạch năm.

. . . . .