Giảm thuế VAT - trợ lực cho sản xuất và tiêu dùng của thị trường Hà Tĩnh

Đăng ngày 22-01-2024 10:21

Từ ngày 1/1/2024, Nghị định 94 của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Theo đó hàng loạt hàng hóa, dịch vụ vốn chịu thuế giá trị gia tăng 10% được giảm xuống 8%. Thời gian giảm thuế kéo dài cho đến hết tháng 6, năm nay. Như vậy, đây là lần thứ hai chính sách giảm thuế VAT được đưa ra nhằm kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và được các chuyên gia đánh giá là hết sức cần thiết trong thời điểm này.

. . . . .