Triển vọng từ mô hình nuôi ong lấy mật ở Đức Lạng - Đức Thọ

Đăng ngày 10-03-2023 14:57

Cùng với phát triển các mô hình trồng cây ăn quả, những năm gần đây, người dân xã Đức Lạng huyện Đức Thọ đã tận dụng lợi thế của vùng bán sơn địa, để phát triển nghề nuôi ong lấy mật cho thu nhập khá.

. . . . .