Bảo hiểm xã hội

  • Chế độ lương hưu Mẹ tôi đủ 55 tuổi và có quyết định nghỉ việc hưởng hưu trí. Nhưng thời gian trước đó đóng Bảo hiểm thất nghiệp của mẹ tôi chưa được hưởng lần nào, vậy mẹ tôi có vừa được hưởng hưu trí, vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Có 1 Trả lời Người hỏi: La Thu Sương (05/04/2022)
  • Thủ tục bảo hiểm cho người lao động nghỉ việc do dịch Covid Tôi nghỉ việc nửa tháng do phải điều trị Covid tại nhà. Tôi hỏi thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm hỗ trợ Covid như thế nào? Có 1 Trả lời Người hỏi: Trương Thị Mai (21/03/2022)
  • Tiền lương tăng thêm có phải tăng mức đóng BHXH không? Công ty chúng tôi xây dựng quỹ lương người lao động dựa trên lợi nhuận thực hiện hằng năm, được chủ sở hữu phê duyệt để chi trả và quyết toán lương cho người lao động. Công ty trả lương cho người lao động theo thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do Công ty xây dựng. Từ tháng 1 đến tháng 12... Có 1 Trả lời Người hỏi: Dương Thùy Linh (15/04/2021)
  • Xuất hóa đơn trả hàng Trước đây Công Ty chúng tôi có bán mặt hàng A với thuế suất GTGT là 10%, nhưng theo thông tư hiện tại thì mặt hàng này thuế GTGT là “không chịu thuế”, hoặc ngược lại trước đây bán mặt hàng B là “ không chịu thuế” và hiện tại thuế GTGT 10%. Vậy trong 2 TH nêu trên khi KH trả hàng tại thời điểm... Có 1 Trả lời Người hỏi: Phan Văn Giáp (10/05/2018)
  • Thủ tục gộp sổ bảo hiểm Kính gửi Quý cơ quan! Đơn vị chúng tôi muốn thực hiện gộp sổ bảo hiểm cho người lao động (1 sổ cũ và 1 sổ tại công ty chúng tôi) theo sổ cũ. Nhờ cơ quan bảo hiểm hướng dẫn thủ tục cụ thể. Xin cảm ơn. Trân trọng! Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Thùy Dung (13/10/2017)
[Trở về]
Tổng số 118 Câu hỏi / 6 trang