Bảo hiểm xã hội

  • Nộp Bảo hiểm xã hội chậm Công ty em thường hay nộp chậm Bảo hiểm xã hội nên Bảo hiểm tính tiền lãi nộp chậm. Vậy tiền này có được tính vào chi phí hợp lý không ạ? Có 1 Trả lời Người hỏi: Phạm Hồng Lĩnh (08/12/2023)
  • Các hành vi bị cấm trong hoạt động môi giới bảo hiểm Cho tôi hỏi: Các hành vi nào được xem là bị cấm trong hoạt động môi giới bảo hiểm? Có 1 Trả lời Người hỏi: Lê Đình Sự (08/12/2023)
  • Khi nào được giải quyết chế độ BHXH một lần? Cho tôi hỏi, người nhà của tôi lao động đã đóng BHXH được 26 năm, nay bị bệnh nằm tại chổ, muốn nhận BHXH một lần luôn thì có được không? Thủ tục như thế nào? Có 1 Trả lời Người hỏi: Hoàng Thị Ánh (19/10/2023)
  • Điều kiện cấp phép đào tạo đại lý bảo hiểm Điều kiện được cấp phép đào tạo đại lý bảo hiểm như thế nào? Có 1 Trả lời Người hỏi: Trần Thúy An (12/10/2023)
  • Ký hợp đồng lao động theo quy định mới từ 22/2/2023 Bà Lê Thanh Hải (Can Lộc) làm hộ lý theo hợp đồng 68 tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn ở bệnh viện huyện. Công việc hàng ngày là xử lý đồ vải bệnh nhân và xử lý dụng cụ y tế của bệnh viện. Bà Hải đang hưởng lương bậc 4, hệ số 2,19. Vậy theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP, bà có được tiếp tục làm việc và... Có 1 Trả lời Người hỏi: Trần Phương (03/10/2023)
  • Cấp lại sổ bảo hiểm Chị gái tôi làm việc tại công ty, đóng BHXH đầy đủ, nhưng sổ bảo hiểm của chị bị mất. Chị tôi đến cơ quan BHXH quận xin cấp lại sổ bảo hiểm thì được cho biết, Chị đang có 2 mã số BHXH, một mã số là của doanh nghiệp, chị đã có từ lâu; một mã số là số thẻ BHYT hộ gia đình, cũng xem như số BHXH... Có 1 Trả lời Người hỏi: Trần Đình Hoành (06/09/2023)
  • Thời gian hưởng lương Tôi muốn hỏi mức bình quân tiền lương tháng tại thời điểm chuyển ngành khi thời gian hưởng lương trong quân đội không đủ 5 năm (60 tháng) được tính như thế nào? Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Tiến Quốc (17/08/2023)
  • Cách tính thời gian bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp? Mẹ tôi có 2 sổ BHXH 2 số khác nhau, 1 sổ đóng BHXH từ tháng 1/2009 đến tháng 9/2009, 9 tháng đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sổ thứ 2 đóng BHXH từ tháng 2/2016 đến tháng 8/2018 đã hưởng trợ cấp 3 tháng thất nghiệp.Vậy mẹ tôi muốn gộp 2 sổ BHXH với nhau thì thời gian hưởng trợ cấp... Có 1 Trả lời Người hỏi: Dương Thị Hoa (11/08/2023)
[Trở về]
Tổng số 161 Câu hỏi / 9 trang