BHXH: Hỗ trợ người lao động giải quyết chế độ cho f0 điều trị tại nhà.

Đăng ngày 22-03-2022 16:01

Theo Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội thuộc diện F0 hoặc phải nghỉ việc để chăm con nhỏ mắc Covid-19 sẽ được áp dụng giải quyết chế độ ốm đau. Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh đang tích cực hỗ trợ người lao động giải quyết chế độ theo luật hiện hành.

. . . . .