Các doanh nghiệp Hà Tĩnh sôi nổi khí thế sản xuất đầu năm mới

Đăng ngày 05-01-2021 14:43

Ngay trong những ngày đầu năm mới 2021, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt tay vào sản xuất, thực hiện các đơn hàng theo hợp đồng với kỳ vọng một năm sản xuất, kinh doanh hiệu quả và thắng lợi.

. . . . .