Các doanh nghiệp ở CCN Bắc Cẩm Xuyên cho nhiều công nhân nghỉ việc để phòng dịch

Đăng ngày 11-06-2021 08:00

Sau khi một nhà máy trong Cụm công nghiệp (CCN) Bắc Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có công nhân bị nhiễm Covid-19, các doanh nghiệp (DN) hoạt động tại đây đã chủ động giảm, dừng sản xuất để phòng chống dịch bệnh…

. . . . .