Các nghị quyết về phát triển KKT Vũng Áng, doanh nghiệp phải cụ thể, khoa học, phù hợp

Đăng ngày 16-10-2021 09:03

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ngành, cơ quan liên quan bổ sung, cụ thể hơn nội dung và sắp xếp bố cục các nghị quyết, đề án khoa học, phù hợp.

. . . . .