Can Lộc có thêm 6 sản phẩm OCOP 3 sao

Đăng ngày 15-01-2024 16:00

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Can Lộc vừa tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2024.

. . . . .