Cần tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Đăng ngày 27-09-2018 14:29

Theo nhiều doanh nghiệp (DN) Hà Tĩnh, hiện nay, hoạt động kiểm tra, thanh tra của các sở, ngành trong tỉnh đang có nhiều chồng chéo, trùng lặp làm ảnh hưởng đến hoạt động của DN...

. . . . .