Chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh 10 tháng năm 2018 tăng 105,6%

Đăng ngày 29-10-2018 07:41

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2018 ở các tỉnh, thành trong cả nước đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ tăng cao nhất với mức 105,6%...

. . . . .