Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do Covid-19

Đăng ngày 02-07-2021 15:37

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

. . . . .