Chính sách hỗ trợ giúp doanh nghiệp Hà Tĩnh vượt khó trong đại dịch

Đăng ngày 23-07-2021 14:31

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 vừa được Chính phủ thông qua được xem là “liều thuốc” trợ lực giúp doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn trong đại dịch.

. . . . .