Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

Đăng ngày 01-10-2020 15:51

Chỉ được gọi điện quảng cáo trong giờ hành chính; làm hỏng bia chủ quyền bị phạt 100 triệu... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10.

. . . . .