Chủ tịch Hà Tĩnh muốn uống cà phê với doanh nhân

Đăng ngày 12-10-2019 08:57

Ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nói tỉnh đang nghiên cứu làm mô hình cà phê doanh nhân, để có thể tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp

. . . . .