Chung kết cuộc thi “Phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp – Phát huy tài nguyên bản địa”

Đăng ngày 03-10-2023 14:52

Cuộc thi “Phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp – Phát huy tài nguyên bản địa” do Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh kết hợp với Hội nữ doanh nhân tổ chức.

. . . . .