Chương trình OCOP - dư địa lớn cho thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp

Đăng ngày 31-07-2023 07:40

Khởi nghiệp với xây dựng thương hiệu sản phẩm từ thế mạnh địa phương và tham gia chương trình OCOP, nhiều người trẻ Hà Tĩnh đã có những thành công bước đầu, các sản phẩm được thị trường đón nhận.

. . . . .