Cơ sở kinh doanh tại Khu du lịch Thiên Cầm cam kết bán đúng giá niêm yết

Đăng ngày 15-04-2023 10:29

Chi đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh tại Khu du lịch Thiên Cầm về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, vệ sinh an toàn thực phẩm.

. . . . .