Có thể tăng trần chi phí lãi vay của doanh nghiệp

Đăng ngày 17-12-2019 09:52

Bộ Tài chính đề xuất tăng mức trần chi phí lãi vay của doanh nghiệp lên 30%, thay vì 20% như hiện hành.

. . . . .